Kørekort

Motorattest

Unge fra 17 år: Der kræves motorattest for at kunne erhverve sig kørekort. Husk at medbringe billede.

Erhvervskørekort skal fornyes regelmæssigt og det kræver fornyelse af motorattest. Husk at medbringe billede.

75-år og ældre: Motorattestens forside udleveres af sekretær, og du skal i venteværelse udfylde denne. (kom ca. 10 min. før aftalt konsultationstid). Når læge har udfyldt motorattesten, får du den udleveret og skal selv viderebringe attesten. (kørelærer eller Borgerservice)

Attesten koster 400-450 kr. afhængig af alder. Der afregnes kontant eller med Dankort/Mastercard.